top of page
Vastutav arhitekt

Otsime meeskonda sind,
VASTUTAV ARHITEKT

Sul on võimalus iseseisvalt või koos tiimiga luua terviklikke tulevikulahendusi, rakendada oma pikaajalist kogemust ning ühendada loomingulised ja tehnilised oskused välisturgude suurprojektides. Sinu ülesanne on kaardistada klientide vajadused, suhelda erinevate osapooltega, pidada läbirääkimisi ning seista hea vajalike kooskõlastuste eest. Juhid oma meeskonna tööd ning vastutad selle kvaliteedi eest.


Sul on võimalus

 • juhtida rahvusvahelisi projekte;

 • kuuluda tugevate arhitektide tiimi;

 • tegutseda tulevikku suunatud keskkonnas ja mõtteviisis;

 • töötada paindlikus ajaraamis;

 • osaleda täiendkoolitustel;

 • teenida valdkonnas konkurentsivõimelist tasu.


Ootame sinult

 •  arhitektuurialast kõrgharidust;

 •  vähemalt 7-aastast erialast töökogemust;

 • heal tasemel soome ja inglise keele oskust;

 • head arvutikasutusoskust ja kogemust Revit või ArchiCAD tarkvaraga spetsialisti tasemel;

 • koostöö ja tiimi motiveerimise oskust ning tahet hoida häid suhteid välisriikide klientidega;

 • küpsust, arukust, ratsionaalsust ja proaktiivsust;

 • teadmisi IFC mudelitest.


Projekt Kuubis – arhitektuur ja inseneeria
Inimesi ja keskkonda kuulates.

 Huvi korral saada oma cv aadressile: kuubis@kuubis.ee

Who Are We
bottom of page